Ümit Kalko Haberleri

Kişinin yaşadığı toplum içinde değeri olan , kabiliyet, hesap ve sair davranış biçimlerini geliştirdiği proseslerin tümüdür.

Terbiye, önceden saptanmış esaslara bakarak insanoğluın davranışlarında belirli gelişmeler katkısızlamaya yarayan planlı etkiler sürecidir.

Terbiye; kişinin davranışlarındaki yaşantısı suretiyle kasıtlı olarak ve isteyerek bileğemekme meydana getirme sürecidir.

Görüldüğü kabil eğitimin bir çok tanımı gestaltlabilmektedir. Ancak, günümüzde çoğunlukla tercih edilen tanım:

“Bireyin davranışında, kendi yaşantısı suretiyle ve kasıtlı olarak istenilen yönde( eğitimin lakinçlarına makul ) bileğemekme meydana getirme sürecidir.” Şeklindedir.

Bu tanıma bakarak;

· Terbiye bir prosestir.

· Terbiye sürecinde, kişinin davranışlarının istenilen yönde bileğemektirilmesi lakinçlanmaktadır.

· Davranışlarındaki bileğemekme kasıtlı olarak gerçekleştirilmektedir.

· Terbiye sürecinde kişinin kendi yaşantıları esastır.
EĞİTİMİN SÜRECİ

Eğitimin üç temel öğesi vardır.

1. Lakinç

2. Öğretme ve öğrenme etkinlikleri

3. Bileğerlendirmeler

Terbiye lakinçla adım atar, öğretme-öğrenme etkinlikleriyle devam paha ve kıymetlendirme ile son bulur. Sürecin bu mantığı tam kültürler midein tıpkıdır. Lakinçların içeriği ve öğrenme midein kullanılan öğretme yöntemleri kültürden kültüre bakarak bileğemekebilir, fakat sürecin doğası bileğemekmez.

Terbiye kapsamı ve tanımlanması açısından çok geniş bir kavramdır. Tarih boyunca biröte filozof ve pedagog, eğitimin ne olduğuna üstüne farklı farklı tanımlamalarda bulunmuşdolaşma. Günümüzde ise eğitimin onaylama edilen standart tanımı şudur: Terbiye, kişinin davranışlarında kendi yaşantıları suretiyle kasıtlı olarak istendik davranış bileğemekikliği meydana getirme sürecidir. Bu tanımlama ekseninde eğitimin genel hatları çizilebilir. Bu tanımlamanın içinde eğitime üstüne bazı önemli kavramlar vardır. Özellikle “kendi yaşantıları suretiyle”, “kasıtlı olarak”, “istendik davranış bileğemekikliği” ve “müddetç” kabil kelimeler eğitimin esas taşlarıdır.

Terbiye, anatomi midein yaşam boyu devam eden bir prosestir ve davranışlarda değişiklik meydana getirir. Bu davranış değişimleri ise kişinin kendi tecrübelerine dayanır. Davranış değişimleri istendik şu demek oluyor ki beklentilere ve hedeflere makul olabileceği kabil istenmedik yönde bile gelişebilir. Terbiye sürecinin emekletilmesi ise kasıtlı şu demek oluyor ki programlı ve programlı olabileceği kabil gelişigüzel bile kabil. Kasıtlı olarak meydana getirilen eğitime formal eğitim bilimi, gelişigüzel meydana getirilen eğitime ise informal eğitim bilimi denir. Elan açıklayıcı bir örnek verirsek mektep, dershane, eğitim bilimi merkezleri kabil mekânlarda verilen eğitim bilimi formal; kişinin kendi çevresinden edindiği ve planlı programlı olmayan eğitim bilimi ise informal eğitidir. Doğrusu eğitim bilimi sadece okullardaki öğrenmelerle sınırlı bileğildir.

Terbiye Türleri
Terbiye türlerine bakarak sınıflandırıldığında formal ve informal eğitim bilimi başlamak üzere iki tür ortaya çıkar. Formal eğitim bilimi okullarda ya da kurumlarda belirli bir tasar ve yetişek çerçevesinde gerçekleştirilir ve bu eğitim bilimi tipinin belirli bir amacı vardır. Bu düzende eğitim bilimi süreci yönetimsel bir kadro ve eğitmenler aracılığıyla planlanır. İnformal eğitim bilimi ise spontane gelişen ölçüsüz ve programsız meydana getirilen eğitimdir ki duygusal bu eğitimi sosyal çevresinden gizil olarak edilir.

Terbiye Sistemi
Terbiye, bir cümle olarak ele düzenındığında ise eğitim bilimi sisteminin üç temel ögesi bulunmaktadır: Bunlar kaynaklar, prosesler ve çıktılardır. Pınar; eğitimin beslendiği öğretmen, öğrenci, yapı, tesisat, maliyet, personel kabil fiziksel unsurlardır. Müddetç; mektep içinde gerçekleştirilen dersler, öğrenme yaşantıları ve ders aktiviteleridir. Çıktılar ise bireyde mütehassıslık, yeterlilik, bitirme, test sonuçları kabil istenilen davranış bileğemekiklikleridir.

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko

Ümit Kalko