Official

“Official” kelimesi İngilizce kökenli bir kelime olup, kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır. “Officium” kelimesi “görev” yahut “iş” valörına hasılat. Kelimenin kökeni Roma İmparatorluğu’na denli uzanır ve “officium” terimi, Roma İmparatorluğu’nda idare ve hükümet konulerinde kullanılırdı.

Midi Çağ boyunca, “official” kelimesi, hükümet yahut kilise tarafından atanmış bir görevliyi tanımlamak ciğerin kullanılmaya serlandı. Bu görevliler, örneğin büyüklük daireleri yahut kiliselerde çeşitli konulerle sorumlu olan kişilerdi.

Zamanla, “official” kelimesi henüz geniş anlamlar kazandı ve resmi yahut salahiyetli bir konumda mevcut rastgele bir kişuygun tanımlamak ciğerin kullanılmaya serlandı. Günümüzde, “official” kelimesi genellikle hükümet, spor yahut iş dünyası üzere resmi bir konumda mevcut kişmüterakki yahut kurumları tanımlamak ciğerin kullanılır.

Özetle, “official” kelimesinin kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır ve Roma İmparatorluğu’nda kullanılan bir terimdir. Zamanla, kelime resmi yahut salahiyetli bir konumda mevcut rastgele bir kişuygun tanımlamak ciğerin kullanılmaya serlamıştır.